نمایشگاههای صنایع دستی 1398

نمایشگاههای صنایع دستی ۱۳۹۸

نمایشگاههای صنایع دستی در سال ۱۳۹۸

نمایشگاهای صنایع دستی در تمامی شهرها و استان ها برگزار میشوند و ما لیست تمامی نمایشگاه ها را برای شما گردآوری کرده ایم.

 نمایشگاه فرش و تابلو فرش دستباف و صنایع دستی چهلسرای مصلی تهران ۹۸
 زمان: مهر ۱۳۹۸

 برگزار کننده: مسووول برگزاری : آقای راد

تاریخ شروع:
دوشنبه ۹۸/۰۷/۰۸ (۰۹/۳۰/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۰۷/۱۲ (۱۰/۰۴/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۱ الی ۲۱ / جمعه: ۱۳ الی ۲۱
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۹۱۲۲۸۹۴۶۰۰
فکس:
۰۹۱۲۲۸۹۴۶۰۰
 جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام ایران زمین گرگان ۹۸ سیزدهمین دوره
 زمان: آبان ۱۳۹۸
 برگزار کننده:
تاریخ شروع:
سه شنبه ۹۸/۰۸/۲۱ (۱۱/۱۲/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۰۸/۲۴ (۱۱/۱۵/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
۰۱۷-۳۲۶۴۰۶۰۰
 نمایشگاه سوغات و هدایا و جشنواره اقوام ایرانی شهرکرد ۹۸
 زمان: آذر ۱۳۹۸
 برگزار کننده:
تاریخ شروع:
سه شنبه ۹۸/۰۹/۱۹ (۱۲/۱۰/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
شنبه ۹۸/۰۹/۲۳ (۱۲/۱۴/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۳۸-۳۳۳۳۵۰۳۱
فکس:
۰۳۸-۳۳۳۳۶۸۸۱
 نمایشگاه استقبال از مهر (فروش پاییزه) به مناسبت بازگشایی مدارس، نوشت افزار، لوازم التحریر، پوشاک، کیف، کفش، مواد غذایی و کالای خواب بوستان گفتگو تهران ۹۸
 زمان: شهریور ۱۳۹۸
 برگزار کننده: اتاق اصناف تهران با همکاری توسعه نمایشگاهی پارسیان الوند( رضا لیاقت جو)
تاریخ شروع:
یکشنبه ۹۸/۰۶/۲۴ (۰۹/۱۵/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۰۷/۰۵ (۰۹/۲۷/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۱ الی ۲۱
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۲۱-۸۸۹۲۵۴۹۲-۸۸۹۴۰۲۷۵
فکس:
۰۲۱-۸۶۰۳۷۹۱۶ تلفکس
 نمایشگاه بین المللی فرش و منسوجات ارومیه ۹۸ ششمین دوره
 زمان: مهر ۱۳۹۸
 برگزار کننده:
تاریخ شروع:
دوشنبه ۹۸/۰۷/۲۹ (۱۰/۲۱/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۰۸/۰۳ (۱۰/۲۵/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۶ الی ۲۲
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۴۴-۳۳۳۷۳۹۸۲-۳
فکس:
۰۴۴-۳۳۳۷۰۲۰۵-۶
 نمایشگاه توانمندسازی اتاق اصناف زنجان ۹۸
 زمان: فروردین ۱۳۹۸
 برگزار کننده: اتاق اصناف زنجان
تاریخ شروع:
پنجشنبه ۹۸/۰۱/۰۱ (۰۳/۲۱/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
پنجشنبه ۹۸/۰۱/۰۱ (۰۳/۲۱/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۶ الی ۲۲
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۲۴-۳۳۳۳۴۰۴۰ داخلی ۱
فکس:
۰۲۴-۳۳۳۳۴۰۳۰
 نمایشگاه صنایع دستی و سوغات قائمشهر ۹۸ هشتمین دوره
 زمان: شهریور ۱۳۹۸
 برگزار کننده: مسوول برگزاری: خانم قلی پور و رحمت نژاد
تاریخ شروع:
پنجشنبه ۹۸/۰۶/۲۱ (۰۹/۱۲/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
پنجشنبه ۹۸/۰۶/۲۸ (۰۹/۱۹/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۷ الی ۲۳
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۹۱۱۸۰۰۲۶۳۷ / ۰۹۱۱۳۲۸۰۰۸۵
فکس:
۰۱۱-۴۲۲۴۹۳۸۸/۰۲۱-۴۳۸۵۵۳۷۴
 نمایشگاه بین المللی محصولات مصرفی کراچی پاکستان ۲۰۱۹
 زمان: آذر ۱۳۹۸
 برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور
تاریخ شروع:
جمعه ۹۸/۰۹/۰۱ (۱۱/۲۲/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
یکشنبه ۹۸/۰۹/۰۳ (۱۱/۲۴/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
۰۲۱-۴۱۹۸۴ / ۰۹۹۰۱۹۸۱۹۱۲
 نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی موزه کاشمر ۹۸
 زمان: شهریور ۱۳۹۸
 برگزار کننده: اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشمر
تاریخ شروع:
شنبه ۹۸/۰۶/۰۲ (۰۸/۲۴/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۰۶/۰۸ (۰۸/۳۰/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۸ الی ۱۳ و ۱۸ الی ۲۲
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
 نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی مریوان ۹۸
 زمان: مرداد ۱۳۹۸
 برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان
تاریخ شروع:
پنجشنبه ۹۸/۰۵/۳۱ (۰۸/۲۲/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
دوشنبه ۹۸/۰۶/۰۴ (۰۸/۲۶/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۷ الی ۲۴
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
 نمایشگاه زنان و تولید ملی بوستان گفتگو تهران ۹۸ پانزدهمین دوره
 زمان: شهریور ۱۳۹۸
 برگزار کننده: ستاد توانمند سازی زنان سرپرست خانوار
تاریخ شروع:
سه شنبه ۹۸/۰۶/۰۵ (۰۸/۲۷/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
دوشنبه ۹۸/۰۶/۱۱ (۰۹/۰۲/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۰ الی ۲۱
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۲۱-۹۶۰۲۱۵۴۱ / ۰۹۱۲۲۰۱۱۲۷۱
فکس:
۰۲۱-۹۶۰۱۵۷۳۹
 نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی ساری ۹۸
 زمان: مرداد ۱۳۹۸
 برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران
تاریخ شروع:
دوشنبه ۹۸/۰۵/۲۸ (۰۸/۱۹/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۰۶/۰۱ (۰۸/۲۳/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۷ الی ۲۳
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۱۱-۳۳۰۲۳۰۲۰-۲
فکس:
۰۱۱-۳۳۰۲۳۲۵۳
 نمایشگاه صنایع دستی زنجان ۹۸ چهارمین دوره
 زمان: فروردین ۱۳۹۸
 برگزار کننده: سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
تاریخ شروع:
پنجشنبه ۹۸/۰۱/۲۹ (۰۴/۱۸/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
یکشنبه ۹۸/۰۲/۰۱ (۰۴/۲۱/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۲۴-۳۳۷۸۵۰۱۰
 نمایشگاه اکو زنجان ۹۸ چهارمین دوره
 زمان: فروردین ۱۳۹۸
 برگزار کننده: سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
تاریخ شروع:
پنجشنبه ۹۸/۰۱/۲۹ (۰۴/۱۸/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
یکشنبه ۹۸/۰۲/۰۱ (۰۴/۲۱/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۲۴-۳۳۷۸۵۰۱۰
 نمایشگاه صنایع دستی ارومیه ۹۸ ششمین دوره
 زمان: مرداد ۱۳۹۸
 برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه
تاریخ شروع:
شنبه ۹۸/۰۵/۲۶ (۰۸/۱۷/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
سه شنبه ۹۸/۰۵/۲۹ (۰۸/۲۰/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۷ الی ۲۳
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۴۴-۳۳۳۷۴۰۶۴-۵
فکس:
۰۴۴-۳۳۳۷۴۰۶۴-۵
 نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی ایلام ۹۸
 زمان: مرداد ۱۳۹۸
 برگزار کننده: سازمان میراث فرهنگی
تاریخ شروع:
یکشنبه ۹۸/۰۵/۲۰ (۰۸/۱۱/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۰۵/۲۵ (۰۸/۱۶/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۷ الی ۲۳
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
 نمایشگاه و جشنواره سوغات، صنایع دستی و اقوام ایرانی همدان ۹۸
تاریخ شروع:
دوشنبه ۹۸/۰۵/۲۱ (۰۸/۱۲/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۰۵/۲۵ (۰۸/۱۶/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۶ الی ۲۲ / جمعه ها:۱۰ الی ۲۲
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۸۱-۳۸۲۵۴۹۶۸
فکس:
۰۸۱-۳۲۵۴۸۶۸۵
 جشنواره اقوام ایرانی، سوغات، صنایع دستی و هدایا زنجان ۹۸ ششمین دوره
 زمان: مرداد ۱۳۹۸
 برگزار کننده: سفیران حامی کهکشان
تاریخ شروع:
یکشنبه ۹۸/۰۵/۰۶ (۰۷/۲۸/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۰۵/۱۱ (۰۸/۰۲/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۷ الی ۲۳
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۸۱-۳۸۲۷۰۱۴۳
فکس:
۰۲۴-۳۳۴۱۱۰۰۰
 جشن هنر بانوان ایران زمین تهران ۹۸
 زمان: فروردین ۱۳۹۸
 برگزار کننده:
تاریخ شروع:
پنجشنبه ۹۸/۰۱/۰۱ (۰۳/۲۱/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
پنجشنبه ۹۸/۰۱/۰۱ (۰۳/۲۱/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
 نمایشگاه صنایع دستی و هنر های سنتی مشهد ۹۸ دهمین دوره
 زمان: مرداد ۱۳۹۸
 برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برتر ملل هیراد پارس آوین
تاریخ شروع:
پنجشنبه ۹۸/۰۵/۰۳ (۰۷/۲۵/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
دوشنبه ۹۸/۰۵/۰۷ (۰۷/۲۹/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۹۱۵۵۰۹۱۰۸۵ / ۰۵۱-۳۸۹۱۱۵۴۴
فکس:
۰۵۱-۳۵۰۱۸۰۰۰ / ۰۲۱-۸۸۶۸۸۱۷۵
 نمایشگاه فرش دستباف مشهد ۹۸
 زمان: مرداد ۱۳۹۸
 برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برتر ملل هیراد پارس آوین
تاریخ شروع:
پنجشنبه ۹۸/۰۵/۰۳ (۰۷/۲۵/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
دوشنبه ۹۸/۰۵/۰۷ (۰۷/۲۹/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۷ الی ۲۳
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۵۱-۳۸۹۱۱۱۴۴-۵۵ / ۰۹۱۵۵۰۹۱۰۸۵
فکس:
۰۵۱-۳۵۰۱۸۰۰۰ / ۰۲۱-۸۸۶۸۸۱۷۵
 نمایشگاه دست بافته های عشایر و اقوام ایرانی سعدآباد تهران ۹۸
 زمان: تیر ۱۳۹۸
 برگزار کننده:
تاریخ شروع:
دوشنبه ۹۸/۰۴/۱۰ (۰۷/۰۱/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
دوشنبه ۹۸/۰۴/۱۷ (۰۷/۰۸/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۹ الی ۱۸
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۹۱۲۱۰۲۵۸۱۹
 نمایشگاه و جشنواره اقوام ایرانی، صنایع دستی و گردشگری اهواز ۹۸
 زمان: اسفند ۱۳۹۸
 برگزار کننده:
تاریخ شروع:
دوشنبه ۹۸/۱۲/۰۵ (۰۲/۲۴/۲۰۲۰)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۱۲/۰۹ (۰۲/۲۸/۲۰۲۰)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۶۱-۳۳۳۷۳۵۷۵
فکس:
۰۶۱-۳۳۳۷۲۴۳۱
 نمایشگاه صنایع دستی اهواز ۹۸ پانزدهمین دوره
 زمان: دی ۱۳۹۸
 برگزار کننده:
تاریخ شروع:
پنجشنبه ۹۸/۱۰/۱۹ (۰۱/۰۹/۲۰۲۰)
تاریخ پایان:
دوشنبه ۹۸/۱۰/۲۳ (۰۱/۱۳/۲۰۲۰)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۶۱-۳۳۳۷۳۵۷۵
فکس:
۰۶۱-۳۳۳۷۲۴۳۱
 نمایشگاه گل و گیاه ساری ۹۸
 زمان: آبان ۱۳۹۸
 برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران
تاریخ شروع:
چهارشنبه ۹۸/۰۸/۰۸ (۱۰/۳۰/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
یکشنبه ۹۸/۰۸/۱۲ (۱۱/۰۳/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۶ الی ۲۲
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۱۱-۳۳۰۲۳۰۲۰-۲/۰۹۱۹۹۱۳۵۴۶۸
فکس:
۰۱۱-۳۳۰۲۳۲۵۳
 نمایشگاه صنایع دستی قزوین ۹۸
 زمان: مهر ۱۳۹۸
 برگزار کننده: لاوین توسعه بیات
تاریخ شروع:
دوشنبه ۹۸/۰۷/۲۲ (۱۰/۱۴/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۰۷/۲۶ (۱۰/۱۸/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۵ الی ۲۱
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۹۱۹۹۱۳۵۴۶۸
فکس:
۰۲۸-۳۳۶۹۵۹۰۰
 نمایشگاه گردشگری و هتلداری، صنایع دستی، سوغات و هدایا قم ۹۸
 زمان: دی ۱۳۹۸
 برگزار کننده:
تاریخ شروع:
سه شنبه ۹۸/۱۰/۲۴ (۰۱/۱۴/۲۰۲۰)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۱۰/۲۷ (۰۱/۱۷/۲۰۲۰)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۲۵-۳۳۸۰۰۰۲۱ / ۰۹۰۳۶۱۵۴۰۴۳
 نمایشگاه شب یلدا قم ۹۸
 زمان: آذر ۱۳۹۸
 برگزار کننده:
تاریخ شروع:
یکشنبه ۹۸/۰۹/۲۴ (۱۲/۱۵/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۰۹/۲۹ (۱۲/۲۰/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۲۵-۳۳۸۰۰۰۲۱ / ۰۹۰۳۶۱۵۴۰۴۳
 نمایشگاه فرش دستباف قم ۹۸
 زمان: آذر ۱۳۹۸
 برگزار کننده:
تاریخ شروع:
سه شنبه ۹۸/۰۹/۱۲ (۱۲/۰۳/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۰۹/۱۵ (۱۲/۰۶/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۲۵-۳۳۸۰۰۰۲۱ / ۰۹۰۳۶۱۵۴۰۴۳
 نمایشگاه ملی اقوام و عشایر قم ۹۸
 زمان: آبان ۱۳۹۸
 برگزار کننده:
تاریخ شروع:
دوشنبه ۹۸/۰۸/۲۷ (۱۱/۱۸/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۰۹/۰۱ (۱۱/۲۲/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۲۵-۳۳۸۰۰۰۲۱ / ۰۹۰۳۶۱۵۴۰۴۳
 نمایشگاه و جشنواره ملی گردشگری ارومیه ۹۸ دومین دوره
 زمان: مرداد ۱۳۹۸
 برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه
تاریخ شروع:
شنبه ۹۸/۰۵/۲۶ (۰۸/۱۷/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
سه شنبه ۹۸/۰۵/۲۹ (۰۸/۲۰/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۷ الی ۲۳
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۴۴-۳۳۳۷۴۰۶۴-۵
فکس:
۰۴۴-۳۳۳۷۴۰۶۴-۵
 نمایشگاه کادو، سوغات و هدایا خرم آباد ۹۸
 زمان: اسفند ۱۳۹۸
 برگزار کننده:
تاریخ شروع:
دوشنبه ۹۸/۱۲/۰۵ (۰۲/۲۴/۲۰۲۰)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۱۲/۰۹ (۰۲/۲۸/۲۰۲۰)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۶۶-۳۳۳۳۴۸۱۱-۱۷
 نمایشگاه فرش و تابلو فرش دستبافت خرم آباد ۹۸
 زمان: بهمن ۱۳۹۸
 برگزار کننده:
تاریخ شروع:
دوشنبه ۹۸/۱۱/۰۷ (۰۱/۲۷/۲۰۲۰)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۱۱/۱۱ (۰۱/۳۱/۲۰۲۰)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۶۶-۳۳۳۳۴۸۱۱-۱۷
 نمایشگاه فرهنگ و اقوام ایرانی رشت ۹۸ اولین دوره
 زمان: بهمن ۱۳۹۸
 برگزار کننده:
تاریخ شروع:
سه شنبه ۹۸/۱۱/۰۱ (۰۱/۲۱/۲۰۲۰)
تاریخ پایان:
یکشنبه ۹۸/۱۱/۰۶ (۰۱/۲۶/۲۰۲۰)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۱۳-۳۳۶۹۰۹۸۷
فکس:
۰۱۳-۳۳۶۹۰۹۸۹
 نمایشگاه سوغات، هدایا و صنایع دستی رشت ۹۸ هشتمین دوره
 زمان: بهمن ۱۳۹۸
 برگزار کننده:
تاریخ شروع:
سه شنبه ۹۸/۱۱/۰۱ (۰۱/۲۱/۲۰۲۰)
تاریخ پایان:
یکشنبه ۹۸/۱۱/۰۶ (۰۱/۲۶/۲۰۲۰)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۱۳-۳۳۶۹۰۹۸۷
فکس:
۰۱۳-۳۳۶۹۰۹۸۹
 نمایشگاه توانمندی های صنعتی، معدنی، تجاری و فرهنگی استان ها تهران ۹۸
 زمان: دی ۱۳۹۸
 برگزار کننده:
تاریخ شروع:
شنبه ۹۸/۱۰/۱۴ (۰۱/۰۴/۲۰۲۰)
تاریخ پایان:
سه شنبه ۹۸/۱۰/۱۷ (۰۱/۰۷/۲۰۲۰)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۲۱-۲۱۹۱۲۵۴۹ آقای کبیری
 نمایشگاه بین المللی تعطیلات تابستانی بوستان گفتگو تهران ۹۸
 زمان: فروردین ۱۳۹۸
 برگزار کننده: شرکت رویدادهای نمایشگاهی مهر لیان
تاریخ شروع:
پنجشنبه ۹۸/۰۱/۰۱ (۰۳/۲۱/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
پنجشنبه ۹۸/۰۱/۰۱ (۰۳/۲۱/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۰ الی ۲۰
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
۰۲۱-۸۸۷۸۷۱۰۳-۸۸۸۸۰۲۳۶
 نمایشگاه گردشگری، صنایع دستی و هتلداری رشت ۹۸ دومین دوره
 زمان: فروردین ۱۳۹۸
 برگزار کننده:
تاریخ شروع:
پنجشنبه ۹۸/۰۱/۰۸ (۰۳/۲۸/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
یکشنبه ۹۸/۰۱/۱۱ (۰۳/۳۱/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۱۳-۳۳۶۹۰۹۸۷
فکس:
۰۱۳-۳۳۶۹۰۹۸۹
 نمایشگاه سوغات و هدایا رشت ۹۸ هفتمین دوره
 زمان: فروردین ۱۳۹۸
 برگزار کننده:
تاریخ شروع:
پنجشنبه ۹۸/۰۱/۰۱ (۰۳/۲۱/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
پنجشنبه ۹۸/۰۱/۰۱ (۰۳/۲۱/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۱۳-۳۳۶۹۰۹۸۷
فکس:
۰۱۳-۳۳۶۹۰۹۸۹
 نمایشگاه کالای ایرانی قم ۹۸
 زمان: اردیبهشت ۱۳۹۸
 برگزار کننده:
تاریخ شروع:
چهارشنبه ۹۸/۰۲/۲۵ (۰۵/۱۵/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
دوشنبه ۹۸/۰۲/۳۰ (۰۵/۲۰/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۷ الی ۲ بامداد
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۲۵-۳۳۸۰۰۰۲۱ / ۰۹۰۳۶۱۵۴۰۴۳
 نمایشگاه فروش تابستانه ارومیه ۹۸
 زمان: مرداد ۱۳۹۸
 برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه
تاریخ شروع:
یکشنبه ۹۸/۰۵/۰۶ (۰۷/۲۸/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۰۵/۱۱ (۰۸/۰۲/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۷ الی ۲۳
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۴۴-۳۳۳۷۳۹۸۲-۳
 نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر تهران ۹۸ چهارمین دوره
 زمان: مرداد ۱۳۹۸
 برگزار کننده: کنسرسیوم آوای موفق و شرکت صنایع نمایشگاهی هم آوا تجهیز
تاریخ شروع:
پنجشنبه ۹۸/۰۵/۲۴ (۰۸/۱۵/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
یکشنبه ۹۸/۰۵/۲۷ (۰۸/۱۸/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۰ الی ۲۳
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۲۱-۲۲۷۳۹۸۰۷-۲۲۷۱۱۳۴۴
فکس:
۰۲۱-۲۶۸۵۴۸۹۴
 نمایشگاه سوغات و هدایا خرم آباد ۹۸
 زمان: مهر ۱۳۹۸
 برگزار کننده:
تاریخ شروع:
دوشنبه ۹۸/۰۷/۰۱ (۰۹/۲۳/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
دوشنبه ۹۸/۰۷/۰۱ (۰۹/۲۳/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۶۶-۳۳۳۳۴۸۱۱-۱۷
 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا ماه مبارک رمضان یزد ۹۸
 زمان: اردیبهشت ۱۳۹۸
 برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان یزد
تاریخ شروع:
چهارشنبه ۹۸/۰۲/۲۵ (۰۵/۱۵/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
سه شنبه ۹۸/۰۲/۳۱ (۰۵/۲۱/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۶ الی ۲۲
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۹۳۷۸۳۸۶۸۰۸
فکس:
۰۳۵-۳۸۲۸۹۷۲۶
 جشنواره اقوام ایرانی، سوغات و هدایا خرم آباد ۹۸
 زمان: مرداد ۱۳۹۸
 برگزار کننده:
تاریخ شروع:
یکشنبه ۹۸/۰۵/۲۰ (۰۸/۱۱/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۰۵/۲۵ (۰۸/۱۶/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۶۶-۳۳۳۳۴۸۱۱-۱۷
 نمایشگاه صنایع دستی شهرکرد ۹۸ ششمین دوره
 زمان: مهر ۱۳۹۸
 برگزار کننده:
تاریخ شروع:
دوشنبه ۹۸/۰۷/۰۸ (۰۹/۳۰/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۰۷/۱۲ (۱۰/۰۴/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۳۸-۳۳۳۳۵۰۳۱
فکس:
۰۳۸-۳۳۳۳۶۸۸۱
 نمایشگاه صنایع خلاق، ابتکارات و اختراعات تهران ۹۸
 زمان: آذر ۱۳۹۸
 برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خورشید
تاریخ شروع:
سه شنبه ۹۸/۰۹/۲۶ (۱۲/۱۷/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۰۹/۲۹ (۱۲/۲۰/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۲۱-۴۴۹۵۳۰۳۷-۴۴۹۵۳۰۳۶
 نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر بیرجند ۹۸ دومین دوره
 زمان: مهر ۱۳۹۸
 برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان جنوبی
تاریخ شروع:
یکشنبه ۹۸/۰۷/۱۴ (۱۰/۰۶/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۰۷/۱۹ (۱۰/۱۱/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۶ الی ۲۲ / جمعه ها:۱۰ الی ۲۲
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۵۶-۳۲۴۵۴۰۶۱-۲ / ۰۹۱۵۳۱۵۰۱۴۹
 نمایشگاه سوغات و هدایا بیرجند ۹۸
 زمان: فروردین ۱۳۹۸
 برگزار کننده:
تاریخ شروع:
پنجشنبه ۹۸/۰۱/۰۱ (۰۳/۲۱/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
پنجشنبه ۹۸/۰۱/۰۱ (۰۳/۲۱/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۵۶-۳۲۴۵۴۰۶۱ / ۰۹۳۸۹۷۶۱۲۷۹
 نمایشگاه میراث فرهنگی بیرجند ۹۸
 زمان: آذر ۱۳۹۸
 برگزار کننده:
تاریخ شروع:
دوشنبه ۹۸/۰۹/۱۱ (۱۲/۰۲/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
شنبه ۹۸/۰۹/۱۶ (۱۲/۰۷/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۵۶-۳۲۴۵۴۰۶۱ / ۰۹۳۸۹۷۶۱۲۷۹
 نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های بخش تعاون بیرجند ۹۸
 زمان: فروردین ۱۳۹۸
 برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی بیرجند
تاریخ شروع:
پنجشنبه ۹۸/۰۱/۰۱ (۰۳/۲۱/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
پنجشنبه ۹۸/۰۱/۰۱ (۰۳/۲۱/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۵۶-۳۲۴۵۴۰۶۱ / ۰۹۳۸۹۷۶۱۲۷۹
 نمایشگاه توانمندی های تعاونی های مرزنشینان اهواز ۹۸ اولین دوره
 زمان: خرداد ۱۳۹۸
 برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان خوزستان
تاریخ شروع:
چهارشنبه ۹۸/۰۳/۰۸ (۰۵/۲۹/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
دوشنبه ۹۸/۰۳/۱۳ (۰۶/۰۳/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۸ الی ۲۳
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۶۱-۳۳۳۷۳۵۷۵
فکس:
۰۶۱-۳۳۳۷۲۴۳۱
 جشنواره بین المللی فروش کالا های ایرانی در بغداد عراق ۲۰۱۹
 زمان: خرداد ۱۳۹۸
 برگزار کننده:
تاریخ شروع:
چهارشنبه ۹۸/۰۳/۰۸ (۰۵/۲۹/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
چهارشنبه ۹۸/۰۳/۱۵ (۰۶/۰۵/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۷ الی ۲۴
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
۰۲۱-۸۶۰۳۱۳۰۰ / ۰۵۱-۳۶۱۵۸
فکس:
۰۵۱-۳۶۱۵۸ داخلی ۱
 نمایشگاه صنایع دستی قزوین ۹۸
 زمان: بهمن ۱۳۹۸
 برگزار کننده: شرکت سفیران حامی بین الملل
تاریخ شروع:
دوشنبه ۹۸/۱۱/۲۸ (۰۲/۱۷/۲۰۲۰)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۱۲/۰۲ (۰۲/۲۱/۲۰۲۰)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۹۱۸۸۱۲۴۴۶۳
فکس:
۰۲۸-۳۳۶۹۵۹۰۰
 نمایشگاه فرش دستباف قزوین ۹۸ یازدهمین دوره
 زمان: دی ۱۳۹۸
 برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین
تاریخ شروع:
دوشنبه ۹۸/۱۰/۰۲ (۱۲/۲۳/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۱۰/۰۶ (۱۲/۲۷/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۲۸-۳۳۶۹۵۹۰۱-۷
فکس:
۰۲۸-۳۳۶۹۵۹۰۰
 نمایشگاه و جشنواره فرهنگ کهن ایرانی، سوغات، صنایع دستی و هدایا قزوین ۹۸ سومین دوره
 زمان: مرداد ۱۳۹۸
 برگزار کننده: شرکت سفیران حامی بین الملل
تاریخ شروع:
دوشنبه ۹۸/۰۵/۲۸ (۰۸/۱۹/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۰۶/۰۱ (۰۸/۲۳/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۷ الی ۲۳
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۹۱۸۸۱۲۴۴۶۳
فکس:
۰۲۸-۳۳۶۹۵۹۰۰
 نمایشگاه صنایع دستی قزوین ۹۸
 زمان: خرداد ۱۳۹۸
 برگزار کننده: شرکت جلوه گستر افق آینده
تاریخ شروع:
دوشنبه ۹۸/۰۳/۲۰ (۰۶/۱۰/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۰۳/۲۴ (۰۶/۱۴/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۶ الی ۲۲
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۹۳۳۸۱۹۴۰۳۵ / ۰۹۳۷۸۷۰۷۸۷۸
فکس:
۰۲۸-۳۳۶۹۵۹۰۰
 نمایشگاه صنایع دستی عودلاجان بازار تهران ۹۸
 زمان: فروردین ۱۳۹۸
 برگزار کننده: آقای سرلک
تاریخ شروع:
سه شنبه ۹۸/۰۱/۲۰ (۰۴/۰۹/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
چهارشنبه ۹۸/۰۱/۲۸ (۰۴/۱۷/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۰ الی ۲۰
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۹۳۶۲۳۶۱۲۶۷
 نمایشگاه گردشگری، هتلداری، رستوران ها و آژانس های هواپیمایی بندرعباس ۹۸
 زمان: دی ۱۳۹۸
 برگزار کننده:
تاریخ شروع:
دوشنبه ۹۸/۱۰/۰۲ (۱۲/۲۳/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
شنبه ۹۸/۱۰/۰۷ (۱۲/۲۸/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۷۶-۳۲۲۳۴۲۲۳
فکس:
۰۷۶-۳۲۲۳۲۴۵۳
 نمایشگاه صنایع دستی بندرعباس ۹۸
 زمان: دی ۱۳۹۸
 برگزار کننده:
تاریخ شروع:
دوشنبه ۹۸/۱۰/۰۲ (۱۲/۲۳/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
شنبه ۹۸/۱۰/۰۷ (۱۲/۲۸/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۷۶-۳۲۲۳۴۲۲۳
فکس:
۰۷۶-۳۲۲۳۲۴۵۳
 نمایشگاه صنایع دستی همدان ۹۸
 زمان: اسفند ۱۳۹۸
 برگزار کننده:
تاریخ شروع:
دوشنبه ۹۸/۱۲/۱۲ (۰۳/۰۲/۲۰۲۰)
تاریخ پایان:
شنبه ۹۸/۱۲/۱۷ (۰۳/۰۷/۲۰۲۰)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۸۱-۳۲۵۴۶۷۴۳
 نمایشگاه فرش و تابلوفرش دستباف همدان ۹۸ شانزدهمین دوره
 زمان: آبان ۱۳۹۸
 برگزار کننده:
تاریخ شروع:
دوشنبه ۹۸/۰۸/۲۰ (۱۱/۱۱/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
شنبه ۹۸/۰۸/۲۵ (۱۱/۱۶/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۸۱-۳۲۵۴۶۷۴۳
 جشنواره ملی اقوام و عشایر همدان ۹۸
 زمان: آبان ۱۳۹۸
 برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان همدان
تاریخ شروع:
چهارشنبه ۹۸/۰۸/۰۸ (۱۰/۳۰/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
دوشنبه ۹۸/۰۸/۱۳ (۱۱/۰۴/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۵ الی ۲۱ /جمعه :۱۰ الی ۲۱
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۸۱-۳۲۵۴۲۶۷۶-۳۲۵۴۸۶۸۵
فکس:
۰۹۱۲۴۹۶۰۶۵۲
 نمایشگاه صنایع دستی بوشهر ۹۸
 زمان: آذر ۱۳۹۸
 برگزار کننده:
تاریخ شروع:
سه شنبه ۹۸/۰۹/۱۹ (۱۲/۱۰/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۰۹/۲۲ (۱۲/۱۳/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۷۷-۳۳۴۵۳۳۴۵-۹
فکس:
۰۷۷-۳۳۴۵۳۳۶۰
 نمایشگاه صنایع دستی، سوغات و جشنواره اقوام بوشهر ۹۸
 زمان: دی ۱۳۹۸
 برگزار کننده:
تاریخ شروع:
دوشنبه ۹۸/۱۰/۲۳ (۰۱/۱۳/۲۰۲۰)
تاریخ پایان:
شنبه ۹۸/۱۰/۲۸ (۰۱/۱۸/۲۰۲۰)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۷۷-۳۳۴۵۳۳۴۵-۹
فکس:
۰۷۷-۳۳۴۵۳۳۶۰
 نمایشگاه صنایع دستی، سوغات و هدایا قزوین ۹۸
 زمان: فروردین ۱۳۹۸
 برگزار کننده: شرکت سورنا پیشرو الوند
تاریخ شروع:
دوشنبه ۹۸/۰۱/۲۶ (۰۴/۱۵/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۰۱/۳۰ (۰۴/۱۹/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۶ الی ۲۲
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۹۱۲۶۴۸۱۸۲۱
فکس:
۰۲۸-۳۳۶۹۵۹۰۰
 نمایشگاه هدایا، کادو و یادگاری همدان ۹۸ دهمین دوره
 زمان: مهر ۱۳۹۸
 برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی همدان
تاریخ شروع:
یکشنبه ۹۸/۰۷/۱۴ (۱۰/۰۶/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۰۷/۱۹ (۱۰/۱۱/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۵ الی ۲۱ /جمعه :۱۰ الی ۲۱
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۸۱-۳۲۵۴۲۶۷۶-۳۲۵۴۸۶۸۵/۰۹۱۸۸۱۰۲۸۶۸
فکس:
۰۸۱-۳۲۵۴۸۶۸۵
 نمایشگاه صنایع دستی همدان ۹۸ پانزدهمین دوره
 زمان: مهر ۱۳۹۸
 برگزار کننده: سازمان میراث فرهنگی
تاریخ شروع:
دوشنبه ۹۸/۰۷/۲۹ (۱۰/۲۱/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۰۸/۰۳ (۱۰/۲۵/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۵ الی ۲۱ /جمعه :۱۰ الی ۲۱
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۸۱-۳۲۵۴۲۶۷۶-۳۲۵۴۸۶۸۵
فکس:
ندارد
 نمایشگاه صنایع دستی و سوغات همدان ۹۸
 زمان: اردیبهشت ۱۳۹۸
 برگزار کننده:
تاریخ شروع:
دوشنبه ۹۸/۰۲/۰۲ (۰۴/۲۲/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
شنبه ۹۸/۰۲/۰۷ (۰۴/۲۷/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۶ الی ۲۱/جمعه ها:۱۰ الی ۲۱
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۸۱-۳۲۵۴۲۶۷۶-۳۲۵۴۸۶۸۵
 نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی کرمانشاه ۹۸ دوازدهمین دوره
 زمان: تیر ۱۳۹۸
 برگزار کننده: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
تاریخ شروع:
چهارشنبه ۹۸/۰۴/۲۶ (۰۷/۱۷/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
دوشنبه ۹۸/۰۴/۳۱ (۰۷/۲۲/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۶ الی ۲۲ / جمعه ها:۱۰ الی ۲۲
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۸۳-۳۸۳۸۲۳۰۳
 نمایشگاه و جشنواره اقوام ایرانی و توانمندی های روستاییان کرمانشاه ۹۸ سومین دوره
 زمان: خرداد ۱۳۹۸
 برگزار کننده: سفیران حامی کهکشان
تاریخ شروع:
دوشنبه ۹۸/۰۳/۲۷ (۰۶/۱۷/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۰۳/۳۱ (۰۶/۲۱/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۸۳-۳۸۳۸۲۳۰۳
 نمایشگاه فرش دستباف کرمانشاه ۹۸ ششمین دوره
 زمان: مرداد ۱۳۹۸
 برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه
تاریخ شروع:
یکشنبه ۹۸/۰۵/۰۶ (۰۷/۲۸/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۰۵/۱۱ (۰۸/۰۲/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۶ الی ۲۱:۳۰
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۸۳-۳۸۳۸۲۳۰۳
 نمایشگاه صنایع دستی تهران ۹۸ سی و دومین دوره
 زمان: شهریور ۱۳۹۸
 برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان
تاریخ شروع:
یکشنبه ۹۸/۰۶/۰۳ (۰۸/۲۵/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
شنبه ۹۸/۰۶/۰۹ (۰۸/۳۱/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۰ الی ۱۸
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۲۱-۲۲۷۲۴۱۹۷-۲۲۷۴۸۷۳۹
 نمایشگاه سوغات، هدایا و اقوام اصفهان ۹۸ سومین دوره
 زمان: فروردین ۱۳۹۸
 برگزار کننده: شرکت آبادگران سازان اسپادانا
تاریخ شروع:
پنجشنبه ۹۸/۰۱/۰۱ (۰۳/۲۱/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
پنجشنبه ۹۸/۰۱/۰۱ (۰۳/۲۱/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۷ الی ۲۳
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۳۱-۳۶۵۱۶۶۹۶ / ۰۹۱۳۰۸۷۹۸۴
 نمایشگاه فرش دستباف گرگان ۹۸ دومین دوره
 زمان: دی ۱۳۹۸
 برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل
تاریخ شروع:
دوشنبه ۹۸/۱۰/۲۳ (۰۱/۱۳/۲۰۲۰)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۱۰/۲۷ (۰۱/۱۷/۲۰۲۰)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۴۵-۳۳۲۴۸۳۲۲-۴
فکس:
۰۴۵-۳۳۲۴۵۷۳۳
 نمایشگاه توانمندی های زنان، مشاغل خانگی و واحد های تولیدی گرگان ۹۸ دومین دوره
 زمان: تیر ۱۳۹۸
 برگزار کننده:
تاریخ شروع:
چهارشنبه ۹۸/۰۴/۱۹ (۰۷/۱۰/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
شنبه ۹۸/۰۴/۲۲ (۰۷/۱۳/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۱۷-۳۲۶۴۰۶۰۰
 نمایشگاه اقوام و عشایر ایرانی اراک ۹۸ چهارمین دوره
 زمان: آبان ۱۳۹۸
 برگزار کننده:
تاریخ شروع:
یکشنبه ۹۸/۰۸/۲۶ (۱۱/۱۷/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۰۹/۰۱ (۱۱/۲۲/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۸۶-۳۴۱۳۰۵۴۱
فکس:
۰۸۶-۳۴۱۳۰۵۴۰
 نمایشگاه صنایع دستی، گردشگری و هنر های سنتی اراک ۹۸ چهاردهمین دوره
 زمان: تیر ۱۳۹۸

 برگزار کننده:

تاریخ شروع:
دوشنبه ۹۸/۰۴/۱۷ (۰۷/۰۸/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۰۴/۲۱ (۰۷/۱۲/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۶ الی ۲۲
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۸۶-۳۴۱۳۰۵۴۱
فکس:
۰۸۶-۳۴۱۳۰۵۴۰
 نمایشگاه توانمندی های محلی، روستایی و عشایری اراک ۹۸ پنجمین دوره
 زمان: مرداد ۱۳۹۸

 برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

تاریخ شروع:
پنجشنبه ۹۸/۰۵/۱۷ (۰۸/۰۸/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
دوشنبه ۹۸/۰۵/۲۱ (۰۸/۱۲/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۶ الی ۲۲
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۸۶-۳۴۰۵۳۵۰۸ / ۰۹۰۲۹۰۶۳۶۴۷
فکس:
۰۸۶-۳۴۱۳۰۵۴۰
 نمایشگاه ملی صنایع دستی اصفهان ۹۸ بیستمین دوره
 زمان: خرداد ۱۳۹۸

 برگزار کننده: شرکت کیان فرتاک هستی

تاریخ شروع:
سه شنبه ۹۸/۰۳/۲۸ (۰۶/۱۸/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۰۳/۳۱ (۰۶/۲۱/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۶ الی ۲۲
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۳۱-۳۶۲۷۵۵۷۵ / ۰۹۱۳۰۹۳۳۴۰۹
فکس:
۰۳۱-۳۲۶۰۲۰۰۶
 نمایشگاه فرش و تابلو فرش دستباف سنندج ۹۸
 زمان: فروردین ۱۳۹۸

 برگزار کننده:

تاریخ شروع:
پنجشنبه ۹۸/۰۱/۰۱ (۰۳/۲۱/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
پنجشنبه ۹۸/۰۱/۰۱ (۰۳/۲۱/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۸۷-۳۳۲۴۹۰۲۳
فکس:
۰۸۷-۳۳۲۲۴۷۲۳
 نمایشگاه ملی و بین المللی صنایع دستی، آیین های سنتی، گردشگری و ورزش در جزیره کیش ۹۸ اولین دوره
 زمان: اردیبهشت ۱۳۹۸

 برگزار کننده: شرکت سرمایه گذاری توسعه اسلامی پارسه

تاریخ شروع:
شنبه ۹۸/۰۲/۰۷ (۰۴/۲۷/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
سه شنبه ۹۸/۰۲/۱۰ (۰۴/۳۰/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
۰۲۱-۶۶۰۲۰۷۰۳-۴
فکس:
۰۲۱-۶۶۰۲۰۷۰۳
 نمایشگاه بین المللی صنایع دستی و گردشگری تبریز ۹۸ نهمین و اولین دوره
 زمان: تیر ۱۳۹۸

 برگزار کننده:

تاریخ شروع:
سه شنبه ۹۸/۰۴/۱۱ (۰۷/۰۲/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
شنبه ۹۸/۰۴/۱۵ (۰۷/۰۶/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۶ الی ۲۲
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
۰۴۱-۳۶۳۷۳۸۵۱-۸ / ۰۲۱-۶۶۵۲۱۱۹۹
فکس:
۰۴۱-۳۶۳۷۳۸۵۰
 نمایشگاه بین المللی فرش دستباف ایران در بغداد عراق ۲۰۱۹
 زمان: خرداد ۱۳۹۸

 برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژ های نمایشگاهی / مسوول برگزاری: خانم میرنژاد

تاریخ شروع:
چهارشنبه ۹۸/۰۳/۰۸ (۰۵/۲۹/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
چهارشنبه ۹۸/۰۳/۱۵ (۰۶/۰۵/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۰ الی ۱۸
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
۰۵۱-۳۶۱۵۸ / ۰۹۰۲۵۰۷۶۷۰۱
فکس:
۰۵۱-۳۶۱۵۸ داخلی ۱
 نمایشگاه بانوان قزوین ۹۸ دومین دوره
 زمان: اردیبهشت ۱۳۹۸

 برگزار کننده: شرکت توسعه جویان جوان قزوین

تاریخ شروع:
دوشنبه ۹۸/۰۲/۰۲ (۰۴/۲۲/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۰۲/۰۶ (۰۴/۲۶/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۲۸-۳۳۳۵۷۰۸۹
فکس:
۰۲۸-۳۳۶۹۵۹۰۰
 نمایشگاه سوغات، هدایا و هنر های دستی بانوان شیراز ۹۸
 زمان: اسفند ۱۳۹۸

 برگزار کننده:

تاریخ شروع:
دوشنبه ۹۸/۱۲/۱۹ (۰۳/۰۹/۲۰۲۰)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۱۲/۲۳ (۰۳/۱۳/۲۰۲۰)
زمان بازدید:
۱۶ الی ۲۱
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۷۱-۳۶۲۱۲۵۲۵
فکس:
۰۷۱-۳۶۲۰۰۰۴۷
 نمایشگاه صنایع دستی شیراز ۹۸
 زمان: آذر ۱۳۹۸

 برگزار کننده: پیمانکار

تاریخ شروع:
سه شنبه ۹۸/۰۹/۲۶ (۱۲/۱۷/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۰۹/۲۹ (۱۲/۲۰/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۶ الی ۲۱
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۷۱-۳۶۲۱۲۵۲۵
فکس:
۰۷۱-۳۶۲۰۰۰۴۷
 نمایشگاه اقوام شیراز ۹۸
 زمان: آذر ۱۳۹۸

 برگزار کننده:

تاریخ شروع:
سه شنبه ۹۸/۰۹/۲۶ (۱۲/۱۷/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۰۹/۲۹ (۱۲/۲۰/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۶ الی ۲۱
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۷۱-۳۶۲۱۲۵۲۵
فکس:
۰۷۱-۳۶۲۰۰۰۴۷
 نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط شیراز ۹۸ اولین دوره
 زمان: مرداد ۱۳۹۸

 برگزار کننده: شرکت شهر صنعت داتیس

تاریخ شروع:
سه شنبه ۹۸/۰۵/۲۲ (۰۸/۱۳/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۰۵/۲۵ (۰۸/۱۶/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۷ الی ۲۲
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۷۱-۳۶۲۱۲۵۲۵
فکس:
۰۷۱-۳۶۲۰۰۰۴۷
 نمایشگاه و جشنواره فروش پاییزه ویژه بازگشایی مدارس میاندوآب ۹۸ هفتمین دوره
 زمان: شهریور ۱۳۹۸

 برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میاندوآب

تاریخ شروع:
چهارشنبه ۹۸/۰۶/۲۰ (۰۹/۱۱/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
چهارشنبه ۹۸/۰۷/۰۳ (۰۹/۲۵/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۶ الی ۲۳
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۴۴-۳۱۸۴ / ۰۹۱۴۱۸۳۷۶۱۰
فکس:
۰۴۴-۴۵۳۵۹۶۰۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.